Ga naar hoofdinhoud

Goor - Asbroek

 • Goorstraat z/n, 2235 Hulshout
 • Natuurgebieden

Het Goor – Asbroek situeert zich ten zuidoosten van Westmeerbeek (deelgemeente Hulshout) en ten noorden van Herselt. Het gebied is gelegen in de vallei van de Asbroekloop en de Steentjesbeek, een vroegere bedding van de Grote Nete, en is een toplocatie voor de plantenliefhebber.

Het gebied omvat in het noorden de Goordepressie (natte heide), het westelijk deel van het Asbroek (droge heide gebieden en vochtige structuurrijke graslanden) en het oostelijk deel van het Asbroek (broekbossen en de eiken-berken bossen).

Suggestiewandelingen in Goor-Asbroek

Opgelet! Goor – Asbroek kan soms erg nat zijn. Plaatsen met 25 cm water op de weg zijn geen uitzondering. Draag dus stevige wandelschoenen of laarzen in de winter en in natte periodes!

Een toplocatie voor natuur

Het natuurgebied Goor – Asbroek is een mozaïek van kleinschalige droge heide, natte heide, natte weiden, houtkanten en broekbossen in de vallei van de Asbroekloop en de Steentjesbeek.

Ondanks de tegenslagen die dit gebied heeft moeten verduren, zoals de omvorming tot weekendverblijven met elk een eigen vijvertje, vervuiling, verdroging, vergrassing, verbossing..., zijn er toch nog zeer waardevolle relicten overgebleven van de Goordepressie en ook Asbroek bleef nog relatief intact. Omdat het natuurgebied één van de botanische topgebieden van Vlaanderen is, laat de natuurpracht zich in elk van de vier seizoenen bewonderen. Ook Europa en Vlaanderen erkennen deze natuurpracht, want het Goor – Asbroek geniet van een bijzonder beschermingsstatuut: het is een Habitatrichtlijngebied.

In het Goor kan je als wandelaar onder andere de volgende planten bewonderen: Tomentil, Klokjesgentiaan, Kleine en Ronde zonnedauw, Galigaan, Drijvend fonteinkruid, Dopheide, Klein glidkruid, Koningsvaren, Veenpluis, Wolfsklauw, diverse zeggesoorten, een twintigtal levermossen en 75 bladmossen. Het Goor is tevens de habitat van o.a. de Blauwborst en natuurlijk een 15-tal soorten libellen, waaronder de Gevlekte witsnuitlibel.

Natuurgebied Goor Klokjesgentiaan, getrokken in het Goor
Sfeerbeelden uit het deelgebied Goor

Het westelijke deel van Asbroek is relatief open en omvat onder andere mooie soortenrijke graslanden. In de zomer is het een paradijs voor vlinders. De natste delen zijn the place to be voor amfibieën, waaronder de Poelkikker. Voorkomende plantensoorten zijn onder andere Echte koekoeksbloem, Pinksterbloem, Dotterbloem, Watermunt, Kamgras, Veldzuring, Knolsteenbreek, Kale jonker…. De Buizerd en vleermuizen zijn permanent aanwezig.

Sfeerbeelden uit het deelgebied Asbroek-West

Het oostelijk deel van het Asbroek is een bosrijk gebied met broekbossen en eikenbossen. Veel voorkomende soorten zijn Els, Hazelnoot, Meiklokje, Bosanemoon, Dalkruid, Hengel, Dubbelloof…. Deze bossen zijn de leefwereld van de Ree en de Havik.

Sfeerbeelden uit het deelgebied Asbroek-Oost
Natuurbeheer

In het Goor is het beheer enerzijds gericht op het tegengaan van de vervuiling, de verdroging, de vergrassing en de verbossing en anderzijds het creëren van “nat-drooggradiënten” (oevers met een kleine hellingsgraad) ten behoeve van de natte heide. Invasieve soorten zoals de Brulkikker of de Canadagans worden ook bestreden, ten voordelen van de inheemse soorten.

In het westelijke deel van Asbroek is het beheer gericht op het tegengaan van de verdroging en de verbossing van weiden en heidegebieden. Met een aangepast maaibeheer wordt getracht de soortenrijkdom te behouden. Daarnaast worden vennen terug opengemaakt en worden er poelen gegraven om de Poelkikker meer kansen te geven.

In het oostelijke deel van Asbroek is het beheer afgestemd op een soortenrijk bosgebied. Naaldhout en Amerikaanse eikenbossen worden geleidelijk aan omgezet in inlandse eikenbossen (Zomer- of Wintereik) gekoppeld aan Berk of Beuk. In de lager gelegen delen is het beheer erop gericht om de oppervlakte broekbossen te verhogen. Op plaatsen waar de Amerikaanse vogelkers te dominant is, wordt deze soort bestreden.

Toegankelijkheid en bereikbaarheid
 • Het Goor – Asbroek is onderdeel van het Merode-wandelnetwerk.
 • De wegen tussen de wandelknooppunten zijn het volledige jaar door toegankelijk.
 • Opgelet! Goor – Asbroek kan soms erg nat zijn. Plaatsen met 25 cm water op de weg zijn geen uitzondering. Draag dus stevige wandelschoenen of laarzen in de winter en in natte periodes!
 • De route volgens de knooppunten 68 - 66 - 202 - 15 - 393 - 202 - 66 - 68 vanuit de Goorstraat te Westmeerbeek is rolstoel/kinderwagen vriendelijk.
 • Parkeren:
  • In Westmeerbeek: aan de kerk (Netestraat)
  • In Herselt: aan VTC de Mixx (Asbroek 1H)
<