Ga naar hoofdinhoud

Bossen van Helschot

  • Diestsebaan 28a, 2230 Herselt
  • Natuurgebieden
Helschot, bosreservaat en voormalig speelterrein van Willem Elsschot

Helschot, 75 hectare groot, is een echte bosparel in de gemeente Herselt. Alfons de Ridder ontleende zelfs zijn pseudoniem als schrijver aan de naam van het bos: Willem Elsschot. Helschot is een natuurgebied gelegen op het kruispunt van de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Dit bosrijke gebied is ideaal om in te wandelen.

Zomer- en wintereik zijn de meest voorkomende boomsoorten, naast de populier en wat naaldhout. In de zeer natte delen zijn grote hoeveelheden dood hout aanwezig, een belangrijke voedsel- en nestplaats voor talrijke ongewervelde diersoorten. Daarnaast liggen ook enkele vochtige weiden en soortenrijke graslanden verspreid in het gebied, met soorten zoals Pinksterbloem en Reukgras. En kijk zeker ook uit naar zeldzame parels als Gewone agrimonie en Tormentil. De Matkop, Goudvink, Nachtegaal, spechten en Kleine ijsvogelvlinder doen zich tegoed aan de voedselrijkdom van dit bos.

Natuurbeheer

Helschot werd in 2005 door Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid gekocht van de Vlaamse Landmaatschappij. Vroeger behoorde het gebied toe aan de familie de Merode. Natuur en Bos is nu eigenaar en beheerder van dit bosrijke natuurgebied van Landschapspark de Merode.

Voor het bosreservaat Helschot is een natuurbeheerplan opgesteld. Doordat Helschot een bosreservaat is mag de natuur hier volop zijn gang gaan en wordt er niet actief ingegrepen door de mens. Het bos zal dus spontaan evolueren tot climaxbos. Enkel in de buurt van de wandelwegen worden de gevaarlijke bomen geveld. Verder zijn er enkele zeer lokale en kleine ingrepen: open vegetaties worden periodiek gemaaid en op sommige plaatsen wordt hakhout periodiek terug gezet.

Toegankelijkheid en bereikbaarheid
  • Enkel toegankelijk voor wandelaars en honden aan de leiband.
  • Ruiters, menners en fietsers zijn welkom in het nabijgelegen domein Hertberg.
  • Het gebied is moeilijk of niet toegankelijk voor rolwagens. Zij kunnen terecht in Hertberg waar een rolstoelpad is aangelegd.
  • Parkeren: Parking Mie Maan: Diestsebaan 28, 2230 Herselt

Contactinfo

Adres
Diestsebaan 28a
2230 Herselt

Meer info

Website ANB

Suggestiewandeling

Van Veerle naar Heide

<