Ga naar hoofdinhoud

Rothoek - Kwarekken

  • Broekstraat 21, 2260 Westerlo
  • Natuurgebieden
Een natuurgebied met broekbossen en hooilandjes, gelegen in de Vallei van de Grote Nete, tussen Zoerle-Parwijs en Kasteel de Merode

Rothoek-Kwarekken is een erkend natuurgebied gelegen aan de zuidrand van de gemeente Westerlo, in de vallei van de Grote Nete tussen Zoerle-Parwijs (Bergveld) en de Broekstraat en verder tot aan het Kasteeldomein de Merode (de Merodedreef). Het strekt zich uit vanaf de Snepkensbrug tot aan de Marlybrug.

De Grote Nete vormt de zuidgrens, maar ook de Kleine Laak en de Zeptloop stromen door het gebied. Deze vallei straalt een ongelooflijke rust uit. Vroeger was dit een hooilandschap en werd er ook aan ijzerertswinning gedaan. Sinds 1960 is er meer verbossing.

De Kwarekken is een lagergelegen gebied ten opzichte van de Beeltjens. Daardoor is de bodem hier veel natter. Het is samen met de Rothoek een kwelgebied gevoed met kwelwater afkomstig uit de hogergelegen Beeltjens. Vroeger kon dit gebied natuurlijk overstromen met water uit de Grote Nete, maar door de aanleg van dijken kan dit niet echt meer, waardoor het gebied erg gevoelig is voor verdroging.

Het gebied is een mozaïek van broekbossen, hooilandjes en waterpartijen, met zowel vennen als oude visvijvers en vroegere meanders. Kwelafhankelijke soorten zoals Waterdrieblad, Moerasviooltje, Waterviolier en Holpijp komen hier voor. Ook een aantal zeldzame zeggesoorten en veenmossen hebben hier hun plekje gevonden. Tussen de elzenzeggen-elzenbroekbossen bevat de Rothoek-Kwarekken evenzeer graslanden van het dotter- en moerasspireaverbond. Voorts kan je hier, al dan niet vanuit de vogelkijkhut, vogels zoals de Blauwe reiger, IJsvogel, Witgatje, Scholekster, Meerkoet, en Eenden komen observeren. Ook diverse roofvogels als Buizerd, Sperwer, Slechtvalk en de Bosuil vinden hier hun onderkomen, evenals Zwarte, Groene en Bonte Spechten.

Tevens voelen veel oeverlibellen, heidelibellen, platbuiken, weidebeekjuffers en vlinders, zoals Oranje en Bruin zandoogje, Oranjetipje, Hooibeestje en Blauwe ijsvogelvlinder, zich hier thuis. Aan de waterpartijen krioelt het van verschillende soorten schaatsenrijders en waterdiertjes. Het is er een paradijs voor insecteneters zoals mezen en vleermuizen.

Langs het wandelpad vind je ook een bijenhotel en wilgenhutten voor speelgenot. Bezoek zeker ook de vogelkijkhut van Natuurpunt. Deze is opgetrokken uit recuperatiemateriaal. Heb jij de IJsvogel al mogen bewonderen in zijn speciale vlucht?

Natuurbeheer

Doelstelling van het natuurbeheer in Rothoek-Kwarekken is om de aanwezige open en half-open ruimtes open te houden en de mozaïek van hooilanden, grasland, struweel, zoom en broekbos te behouden, en terug aan te sluiten aan de Grote Netevallei. Er wordt vooral aan hooi- en graslandbeheer gedaan om meer natuurlijke en bloemrijke graslanden te bekomen. Ook het broekbos wordt beheerd, vooral naar verwijdering van exoten en opschot van wilg en els. Tevens gebeurde er een omvorming van sparrenbossen en naaldhout naar loofbos en kwaliteitsvol broekbos. Daarnaast hebben de waterpartijen een aangepast beheer, waarbij vooral oude visvijvers omgevormd worden tot afgeschuinde waterpartijen voor meer biodiversiteit en meer soorten fauna en flora.
Het gedeelte Rothoek is eigendom van Natuurpunt, de Kwarekken werden in 2006 door Kempens Landschap aangekocht.

Toegankelijkheid en bereikbaarheid
  • Heel het jaar door toegankelijk op wandelpaden, behalve het oostelijke wandelpad. Deze is te nat in de winter, maar is wel toegankelijk in de lente en de zomer.
  • Honden aan de leiband
  • Parkeren:
    • Parking T.C. Westerlo: Broekstraat 21, 2260 Westerlo
    • Aan de Marlybrug aan de Netedijk: kruispunt Broekstraat x Westerlosesteenweg, 2260 Westerlo
<