Ga naar hoofdinhoud

Gerhagen

  • Zavelberg 10, 3980 Tessenderlo
  • Natuurgebieden
Het eerste stiltegebied met kwaliteitslabel in Vlaanderen

Gerhagen kan je gerust de groene long van Tessenderlo noemen. Het is grotendeels een bosgebied, maar bevat ook twee natuurreservaten (sinds 1988), namelijk de Pinnekenswijer en de Houterenberg. Ook is het gebied onderdeel van een habitatrichtlijngebied. Bovendien is Gerhagen als eerste in Vlaanderen uitgeroepen als stiltegebied met kwaliteitslabel. Samen met de Merodebossen vormt Gerhagen een van de grootste aaneengesloten boscomplexen van Vlaanderen. Tot slot zijn we ook trots op Gerhagen als één van onze onthaalpoorten van Landschapspark de Merode.

Sluit gerust je ogen en geniet van de geluiden van de natuur. Misschien hoor je wel een Zwarte specht. Ook de Grote bonte en Groene Specht komen hier voor. Verder treft men hier Buizerd, Havik, Wespendief, Sperwer, Dodaars en Wintertaling, maar ook Knopstrietje, de zeldzame Noorse witsnuitlibel, Levendbarende hagedis, Eekhoorn, Ree, Konijn en Haas.

De plantenpopulatie bestaat uit soorten zoals Dophei, Struikhei, Mannetjesereprijs, Tormentil, Blauwe bosbes, Stekelbrem, Kruipbrem, Veenpluis, Zonnedauw, Beemdkroon, Zaagblad, Fraai hertshooi, Lelietje-van-dalen, Dalkruid…

Gerhagen ingang stiltegebied Gerhagen Gerhagen
Gerhagen
Natuurbeheer

Ongeveer honderd jaar geleden werden de bossen van Gerhagen aangeplant met hoofdzakelijk naaldhout.
Momenteel wordt het bos geleidelijk omgevormd naar een gevarieerd, structuurrijk naald- en loofhoutbos. Verder worden open plekken met heide gecreëerd en gekoesterd. Bosranden worden aangelegd en wordt er in de bestanden van uitheemse boomsoorten zoals Amerikaanse eik, Amerikaanse vogelkers en Corsicaanse den worden gedund.

Rond de Pinnekenswijer en op de Houterenberg kwam vroeger heide voor. Hier wordt het gebied terug open gekapt en open gehouden, zodat heide terug kan bloeien. Daardoor is de Nachtzwaluw terug komen broeden in het gebied en zijn de Boomleeuwerik, de Klapekster en de Moeraswolfsklauw hier opnieuw gespot.

Houterenberg Houterenberg
Houterenberg
Toegankelijkheid en bereikbaarheid
<