Ga naar hoofdinhoud

De Laakvalleien

 • Goorstraat, 2430 Laakdal
 • Natuurgebieden
Een snoer van natuurparels langs de valleien van de Grote, de Kleine en de Rode Laak

De Laakvalleien bestaan uit verschillende natuurparels langs de Grote Laak, de Kleine Laak en de Rode Laak. De deelgebieden worden stilaan hechter met elkaar verbonden tot één robuust valleigebied.

In Laakdal meanderen de beken van oost naar west door het landschap, tussen de Diestiaanse getuigenheuvels door. Het zijn ijzerrijke, vruchtbare bodems waar je nog natuurlijke biotopen aantreft. Het is een zeer gevarieerd gebied. Bossen worden hier afgewisseld met lagere vegetatie, weilanden, moerassen, poelen, vijvers en grachten. In de broeken kom je ook natte graslanden, broekbossen en ruigten tegen. Op de Eindhoutberg zie je nog holle wegen en heiderelicten.

Er komen meer dan 170 soorten vogels voor in de Laakvalleien, zoals onder andere de Visarend, Roerdomp en Ijsvogel. Ook de vlinders, sprinkhanen en libellen doen het hier goed. Er zijn 30 soorten dagvlinders (zoals o.a. Oranjetipje) en 150 soorten nachtvlinders gespot. Voorbeelden van Libellen die hier voorkomen zijn: Smaragdlibel, Vuurlibel, Bandheidelibel, Geelvlekheidelibel en Weidebeekjuffer. De sprinkhanen die hier voorkomen zijn onder andere de Kustsprinkhaan, Moerassprinkhaan, Bramensprinkhaan en Struiksprinkhaan. Ook dieren zoals Gewone pad, Bruine kikker, Ree, Haas, Eekhoorn en Bunzing vertoeven hier graag.

We onderscheiden volgende natuurgebieden in de Laakvalleien

 • Aan de Grote Laak: Blaardonk, Trichelbroek, Varendonk, De Roost, Makelbroek, Kerkebos en Schoterbroek.
 • Aan de Kleine Laak: Craeywinckel, Hambroek, Hoeves, Ossebroeken, Swinnebroeken, Eindhoutbroek, Biezenhoed, Huisbroek en ook Eindhoutberg
 • Aan de Rode Laak: Varenbroek, Peiren, Aertsbroek en De Werft

Een overzichtskaart van de natuurgebieden in de Laakvalleien kan je hier terugvinden.

Van een aantal van deze natuurgebieden volgt hieronder nog een korte beschrijving. Voor uitgebreide informatie over de verschillende deelgebieden kan je een kijkje nemen op deze website.

Natuurbeheer

Aangezien het landschap erg gevarieerd is, is ook het natuurbeheer erg divers. De bossen worden duurzaam beheerd, er worden beheersmaatregelen genomen om de structuur- en soortenrijkdom te verhogen, invasieve exoten worden bestreden, populieraanplantingen worden omgevormd in soortenrijke inheemse bossen, open plekken worden gecreëerd of behouden, de natuur wordt hersteld op pas aangekochte stukken grond en er wordt ook gedacht aan de natuurbeleving. Zo zijn er vogelkijkhutten gebouwd, is er een plankenpad aangelegd en gaat er veel tijd en energie naar het onderhouden van de wandelpaden.

Toegankelijkheid en bereikbaarheid
 • Stevige wandelschoenen of laarzen aanbevolen
 • Heel het jaar vrij toegankelijk op de paden
 • Parkeren kan op veel verschillende plaatsen, hieronder enkele voorbeelden:
  • Taverne ’t Laak : Grote Steenweg 12, 2431 Varendonk
  • Kerk van Veerle: Veerledorp 65, 2431 Laakdal
  • Kerk van Eindhout: Sint-Lambertusstraat, 2430 Eindhout
  • Sint-Gertrudiskerk: Kerkstraat 13, 2430 Laakdal
  • Chiro Eindhout: Smallestraat 4, 2431 Laakdal

Contactinfo

Adres
Goorstraat
2430 Laakdal

Bijkomende info

Website Natuurpunt

Suggestiewandeling

Stoomzagerijroute

<