Ga naar hoofdinhoud

Varenbroek

  • Varendonksesteenweg z.n., 2230 Herselt
  • Natuurgebieden
Voormalig jachtterrein van de prinsen de Merode

Varenbroek is een 66 ha groot bos. Tot 2003 was Varenbroek een privaat jachtterrein van de familie de Merode. Vandaag trekt dit gebied vele wandelaars aan omwille van zijn natuurpracht en is het gebied in eigendom en beheer van Agentschap voor Natuur en Bos.

Zomereik en oude Wintereik domineren dit bos. Sommigen zijn ongeveer 120 jaar oud! Lijsterbes, Spork, Zwarte els, Elzenzegge, Dotterbloem, Bosanemoon, Speenkruid, Muskuskruid en Kamperfoelie vullen de onderlaag. Vaste bewoners van dit zeer mooi ontwikkeld loofbos zijn Middelste bonte specht, Havik, Buizerd, Houtsnip, Steenmarter, Vos, Ree en Hazelworm.

Varenbroek behoort tot het Habitatrichtlijngebied “Bovenloop van de Grote Nete met Zammelsbroek, Langdonken en Goor”. Dit wil zeggen dat het gebied belangrijk is voor de instandhouding en uitbreiding van Europees belangrijke habitats. Het bosbeheer wordt steeds afgestemd op de bestaande en potentiële natuurwaarden.

Natuurbeheer

Voor Varenbroek is een natuurbeheerplan opgesteld. Hierin wordt het beheer van het gebied op middellange termijn duidelijk omschreven. Een gedeelte van de bosbestanden wordt om de 8 of 16 jaar gedund en leveren waardevol hout op, zodat niet al ons hout uit het tropisch regenwoud of de boreale bossen moet komen.
Daarnaast worden de open vegetaties periodiek gemaaid.

In een groot gedeelte, vooral de nattere, is er een nulbeheer: de natuur kan hier zijn gang gaan zonder actief ingrijpen van de mens. Hier gaat het bos dus spontaan evolueren tot climaxbos.

Toegankelijkheid en bereikbaarheid
  • Wandelaars zijn van harte welkom in Varenbroek. Andere recreatie is hier niet toegestaan.
  • Honden zijn toegelaten, maar dan wel aan de leiband.
  • Het gebied is moeilijk of niet toegankelijk voor rolwagens
  • Parkeren: aan de kerk van Bergom, Hoge dreef 1, 2230 Herselt
<