Ga naar hoofdinhoud

Langdonken

  • Donkstraat 52, 2230 Herselt
  • Natuurgebieden
In het overgangsgebied tussen de 'arme' zandgronden van de Kempen én het 'rijke' Hageland

Het natuurgebied ‘de Langdonken’ ligt op de overgang tussen de arme zandgronden van de Kempen en het ‘rijkere’ Hageland. Het is een overgangsgebied, wat het een paradijs maakt voor heel wat zeldzame soorten.
Een deel van het gebied in Aarschot noemt ‘Blakers’, wat ‘ondergelopen gronden’ betekent. In natte periodes staan dan ook delen van het gebied onder water. De naam Langdonken verwijst naar de lange S-vormige donk die door het moeras loopt. De Langdonken is bovendien een vogel- en habitatrichtlijngebied.

In de jaren '60 werden de aanwezige natuurwaarden bijna volledig vernietigd, maar met het juiste natuurbeheer wordt de natuur momenteel hersteld. De Langdonken heeft heischrale graslanden, drassige hooilanden, fraaie elzenbroeken en mooie eiken-berkenbossen. In de zogenaamde blauwgraslanden groeit onder andere de zeldzame distel Spaanse ruiter. Andere pareltjes zijn Blauwe zegge, Dophei, Klokjesgentiaan en verschillende orchideeën. Bovendien zijn ook de Moeraswolfsklauw, Heidekartelblad, Wijdbloeiende rus, Teer guichelheil, Ronde zonnedauw en Kleine zonnedauw hier gevestigd.

De prachtige flora trekt heel wat libellen, sprinkhanen en vlinders aan, waardoor de Bosrietzanger en Blauwborst als insecteneters hier natuurlijk hun buik rond kunnen eten. Andere vogels die je hier kan spotten zijn de Buizerd, Torenvalk, Wespendief, Sperwer, Havik, Kerkuil, Bosuil, Houtsnip en de Zwarte, Kleine en Grote bonte specht. Watersnip, Witgatje, Oeverloper en Kleine plevier bezoeken het natuurgebied tijdens de trekperiode. Verder treft men hier ook reeën, bunzings, hazen en wezels.

Natuurbeheer

Om de natuur te herstellen en in stand te houden, zijn natuurbeheerwerken noodzakelijk. Na de inrichtingswerken volgt het reguliere beheer. Heischraal grasland worden gemaaid, heide wordt soms geplagd, hooilanden krijgen jaarlijks een maaibeurt, hakhout wordt periodiek gekapt en exoten zoals Amerikaanse eik en Corsicaanse den worden verwijderd ten voordele van inheemse soorten.

Toegankelijkheid en bereikbaarheid
  • Droge periodes: vrij toegankelijk op de paden
  • Natte periodes: regenlaarzen sterk aanbevolen en soms zelfs ontoegankelijk
  • Muggenwerend product aan te raden in de zomer
  • Parkeren:
    • De schuur van Natuurpunt: Donkstraat 52, 2230 Ramsel
    • Café De Schilders: Langdonkenstraat 105, 2230 Herselt

Contactinfo

Adres
Donkstraat 52
2230 Herselt

Bijkomende info

Website Natuurpunt

<