Ga naar hoofdinhoud

Grote Nete tussen Westerlo en Zammel

  • Kaaibeeksedijk 8, 2260 Westerlo
  • Natuurgebieden
Een paradijs voor de buitenliefhebber

De Grote Nete markeert, ruw geschetst, de overgang naar de Kempen. Deze regenrivier stroomt door een heel gevarieerd landschap met prachtige natuur: uitgestrekte moerasgebieden, graslanden, bossen, getuigenheuvels, stuifduinen… Tot de vallei van de Grote Nete behoren de Grote en Kleine Laak, de Rode Laak, De Wimp en de Herseltse Loop.

De vallei van de Grote Nete is een paradijs voor de buitenliefhebber. Het is een zeer gevarieerd landschap, bestaande uit afwisselend bossen (zoals elzen-eikenbossen, elzen(broek)bossen en ieprijke essenbossen), graslanden (zoals dotterbloemhooilanden, kam- en glanshavergraslanden), populieraanplanten, (wilgen)struwelen, riet- en zeggevegetaties en (moerasspirea)ruigten. Door de bedijking van de Grote Nete en doordat er gedraineerd werd, vond ook de landbouw zijn weg naar de vallei. Hierdoor komen er dus ook maïsakkers en raaigraslanden voor.

In de vallei van de Grote Nete zijn er grote variaties aan bodem- en vegetatietypes, wisselen landschapstypes elkaar af en zijn er gradiëntlandschappen. Hierdoor is er ook een grote diversiteit aan habitats, wat een positief effect heeft op de biodiversiteit van zowel flora als fauna. Zelfs enkele Europees beschermde soorten en zeldzamen of bedreigde Rode Lijstsoorten komen hier voor. Noemenswaardig zijn de Hazelworm, Levendbarende hagedis en Veldspitsmuis. Ook de Bosrietzanger, Grasmus, Roodborsttapuit, Zomertortel, Wielewaal, Nachtegaal, Buizerd, Sperwer, Torenvalk en Sprinkhaanzanger hebben hun plekje gevonden in de Vallei van de Grote Nete. Moerasviooltje, Blauwe knoop, Wateraardbei, Kleine ratelaar en Grote bevernel zijn kenmerkende plantensoorten van de vallei.

Toegankelijkheid en bereikbaarheid

Parkeren:

  • In Zammel: Zammelseweg 200, 2440 Geel
  • In Westerlo: er zijn 4 parkings waar je onbeperkt en gratis kan parkeren:
    Hovenierstraat, Busserstraat, Denis Voetstraat en Sint-Lambertusstraat.

Contactinfo

Adres
Kaaibeeksedijk 8
2260 Westerlo

Bijkomende info

Website Natuurpunt

<