Ga naar hoofdinhoud

Catselt

  • Turnhoutsebaan 9, 3271 Scherpenheuvel-Zichem
  • Natuurgebieden
De verbinding tussen de zandige Kempen en de Vallei van de Drie Beken

Catselt vormt de verbinding tussen de zandige Kempen met Averbode Bos & Heide, de Vallei van de Drie Beken ten westen en de Remakshoeve (Agentschap voor Bos en Natuur) in het zuiden. Je vindt hier een grote variatie aan landschapstypes. Overwegend zandige donken en droge graslanden wisselen af met vochtige en winternatte weiden en graslanden en een oud ven. Alle percelen zijn afgezoomd met houtkanten die waarschijnlijk van oudsher als hakhout beheerd werden.

Dankzij deze variëteit aan biotopen komen in Catselt veel waardevolle plantensoorten voor: Gevlekte orchissen, Egelboterbloem, Pinksterbloem, Veldrus en Veldzuring zijn te vinden op de schrale graslanden. Op de meer open heidestukken zijn naast Struikhei, ook Borstelgras, Klein vogelpootje, Vroeghaver en Veelbloemige veldbies van de partij. Op de zurige bodems groeit er Pijpenstrootje, Bochtige smele, Valse salie, Bosbes en Stekelvaren. In het voorjaar kan je genieten van de bloeiende bosanemonen langsheen het pad. Of bestudeer je liever de talrijk aanwezige korstmossen en insecten zoals de Boskrekel?

Natuurbeheer

Catselt wordt beheerd door Natuurpunt. Zij focussen zich op het bewaren van de mozaïek aan landschaptypes en vegetatie. Zo verwijderen ze onder andere exoten en bewaren ze de houtkanten. Hierdoor ontstaan er “doorkijkjes” van het ene naar het andere miniatuur landschap. Natuurbeheer

Het gebied wordt begraasd door Ardense voskoppen en runderen.

Vroeger lag er in Catselt ook een ven. In de 19de eeuw werd het ven echter drooggelegd en opgevuld met zwarte grond in functie van de landbouw. Natuurpunt heeft het ven nu in glorie herstelt om typische venbewooners, zoals Fuut, Bruine kiekendief, Heikikker, Groene kikker en Kleine watersalamander, terug aan te trekken.

De schrale hooilanden worden in juni of juli gemaaid. Daardoor krijgen bloemen zoals Egelboterbloem, Pinksterbloem, Veldrus en Veldzuring de beste kans om te groeien en zich te verspreiden.

Toegankelijkheid en bereikbaarheid
  • De wandelpaden zijn heel het jaar door vrij toegankelijk voor wandelaars.
  • De centrale dreef heeft een lengte van 1 km en brengt jou van de ene biotoop naar de andere.
  • Laarzen of goede wandelschoenen zijn wel aan te bevelen.
  • Honden aan de leiband
  • Parkeren:
    • De ingang van het gebied ligt 100 m ten zuiden van kruispunt Hoornblaas x Steenweg op Turnhout x Steenweg op Engsbergen. Er kunnen enkele auto’s naast de weg parkeren.
<